Wet Breyne

De woningbouwwet van 9 juli 1971, bekend als de wet Breyne is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van afwijken. Men beoogt hiermee een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige eigenaar. De wet Breyne is voor alles dus een stevige waarborg voor u als opdrachtgever. Daartoe moeten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de bouwovereenkomst opgenomen worden.
De waarborg wet Breyne garandeert de toekomstige eigenaar onder meer het volgende:

  • Bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen;
  • Strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken;
  • Een vooraf vastgestelde totaalprijs;
  • De oplevering gebeurt in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
  • Er wordt bovendien een verplichte waarborg voorzien die kan gaan tot 100%;
  • Strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken, ook de 10-jarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.                                 

Maar de waarborg van de wet Breyne gaat verder. De wet verwacht ook van de notaris en de architect, naast een algemene informatieplicht, een bijzondere tussenkomst en controle. Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met deze wet worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.

Contacteer ons

Contacteer ons
CAPTCHA
Deze vraag is om zeker te zijn dat u een persoon en geen computer bent.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram