Veiligheidscoördinatie

Voor welke werken moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden?
Vanaf 1 mei 2001 is het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht voor elke bouwwerf waar meer dan 1 aannemer aan het werk zal zijn, hetzij tegelijkertijd of op verschillende tijdstippen. Of het meerdere nevenaannemers zijn of een hoofdaannemer die een of meerdere onderaannemers tewerkstelt, heeft geen belang. De aard van de bouwwerken speelt ook geen rol, de verplichting geldt zowel bij een nieuwbouwwoning als bij een verbouwing van een bestaand pand. Dit geldt ook voor werken beneden € 25.000. 

De veiligheidscoördinator: aangesteld door bouwheer of architect?
Normaliter is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de werken om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Er geldt echter 1 uitzondering, met name als het een particuliere bouwheer betreft die een private woning bouwt of verbouwt zonder commerciële of beroepsdoeleinden. Deze mag het aanstellen van een verantwoordelijke voor de veiligheidscoördinatie overlaten aan de architect.  

De veiligheidscoördinator en zijn bekwaamheidseisen
Niet iedereen mag de functie van veiligheidscoördinator vervullen. Er gelden immers specifieke bekwaamheidseisen aangaande beroepservaring, vorming en opleiding. Doorgaans betreft het de volgende beroepsgroepen: architecten, aannemers, gespecialiseerde bureaus… Als erkende bouwfirma zijn wij gemachtigd om de veiligheidscoördinatie op ons te nemen. 

De prijs van de veiligheidscoördinatie
De veiligheidscoördinator wordt betaald door de opdrachtgever. De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoördinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid. 

De taken van de veiligheidscoördinator

  • maakt een veiligheids- en gezondheidsplan op na grondige studie van het bouwdossier;
  • controleert de naleving van dit plan door de verschillende aannemers op de werf;
  • maakt een postinterventiedossier op voor latere onderhouds- of herstellingswerken en overhandigt dit aan de eigenaar bij het einde van de werken. 

Contacteer ons

Contacteer ons
CAPTCHA
Deze vraag is om zeker te zijn dat u een persoon en geen computer bent.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram