EPB

De nieuwe wettelijke E-peil-eis voor iedere nieuwbouwwoning vanaf 2016 bedraagt E50, in plaats van E60 tot eind 2015. De nieuwe eisen kaderen in het verstrengingspad richting BEN-niveau (Bijna EnergieNeutraal) in 2021. Vanaf 2021 moeten bouwaanvragen of meldingen voor nieuwe woningen of appartementen minstens aan de BijnaEnergieNeutraal-eisen voldoen, wat betekent dat ze maximaal E30 moeten halen. Om daartoe te komen, wordt het E-peil stapsgewijs verder aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. Voor vergunningsaanvragen of meldingen van nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2016 wordt eveneens de maximale U-waarde van enkele constructiedelen verstrengd. Hoe lager de U-waarde (of warmtedoorgangscoëfficiënt), hoe beter een constructiedeel geïsoleerd is. Vloeren, muren, daken mogen vanaf nu een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K hebben. Van de vensters mag de Uwaarde maximaal 1,50 W/m²K zijn. Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op een verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige: - vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken; - na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem laten opstellen.

Contacteer ons

Contacteer ons
CAPTCHA
Deze vraag is om zeker te zijn dat u een persoon en geen computer bent.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram